Privaatsuspoliitika

Kalev Veskimäe Vaikuse Kooli kodulehe privaatsuspoliitika põhimõtted käsitlevad kliendi andmete kogumist, salvestamist, kasutamist ja avaldamist. Lähtume oma tegevuses Eesti vabariigi seadustest ja Euroopa Liidu õigusaktidest.
Isikuandmete kogumine

Vaikuse Kooli koduleht kogub andmeid klientidega ühenduse võtmiseks. Andmete turvalisus ja säilitamine on tagatud vastavalt kehtivatele seadustele ja määrustele.

Tellimusi Wavecom’i iseteeninduses saab teha ainult registreeritud kliendikonto kaudu. Kliendikonto registreerimisel küsitake konto omaniku ees ja perkonnanime, isikukoodi või isikukoodi puudumisel sünnikuupäeva, postiaadressi, telefoninumbrit ja e-posti aadressi.

Domeenide ja SSL sertifikaatide tellimuste täitmiseks küsitakse järgmisi andmeid: ees ja perkonnanimi, isikukood, sünniaeg, postiaadress, postiindeks, telefoninumber ja e-posti aadress.

AS Wavecom ei jaga ega avalda isikuandmeid kolmandatele osapooltele, välja arvatud juhul, kui see on vajalik kliendi tellimuse täitmiseks (näiteks domeeni registreerimisel domeeni omaniku andmete edastamine tippdomeeni registrile).

AS Wavecom kasutab klientide kontaktandmeid ainult teenust puudutava info edastamiseks. Kontaktandmeid ei edastata kolmandatele osapooltele turundusalaseks tegevuseks.
Isikuandmete kasutamine

Kogutud isikuandmeid kasutatakse kliendiga ühenduse pidamiseks (teavitused teenustega seotud muudatustest, teenuste tasumisest). Kliendi poolt salvestatud aadressiandmeid kasutatakse automaatselt arvetel kuvatava arve aadressina. Klientidel on õigus loobuda uudiskirjadest.

Kogutud isikuandmeid kasutatakse domeeni ja SSL sertifikaatide tellimuste täitmisel, edastades need automaatselt üle turvaliste sidekanalite domeene väljastavatele registritele või SSL sertifikaate väljastavatele organisatsioonidele. Domeenide omaniku andmed on üldjuhul erinevates registrites avalikud.
Isikuandmete muutmine

Klient saab tutvuda enda kohta salvestatud andmetega clients.wavecom.ee kliendiportaali lehel. Klient saab muuta iseseisvalt kõiki andmeid.

Klient saab avaldada soovi kasutajakonto kustutamiseks ja kõigi kogutud andmete eemaldamiseks. AS Wavecom on kohustatud seadusest tulenevalt osa andmetest säilitama ning eemaldab nii palju kliendiinfot kui võimalik. AS Wavecom suleb kasutaja profiili, lõpetab kõikide teenuste osutamise, tühjendab kliendi muudatuste, e-posti ja klienditoe piletite logid ja eemaldab kõik andmed, mis pole seotud arveldusega
Isikuandmete kaitse

AS Wavecom on rakendanud kõiki ettevaatusabinõusid klientide isikuandmete ja muude andmete kaitseks. Juurdepääsud andmete töötlemiseks, muutmiseks ja salvestamiseks on ainult selleks volitatud ja vastavalt instrueeritud isikutel.

AS Wavecom ei väljasta kolmandatele osapooltele andmeid klientide isikuandmete kohta, välja arvatud seadustest tulenevatel juhtudel.
Turvalisus

Ühendus ja andmete edastamine veebilehe wavecom.ee ja kliendi arvuti vahel toimub üle turvalise kanali SSL protokolli abil, sama kehtib andmeside ühenduste kohta pankade ja krediitkaardimakse keskkondadega. Kõiki isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalse infona.

AS Wavecom ei väljasta kolmandatele osapooltele andmeid klientide isikuandmete kohta, välja arvatud seadustest tulenevatel juhtudel.

Kontakt

© 2016-2022
Kalev Veskimäe Vaikuse Kool

MK Harmonia OÜ
EE031010220196798229
Tel. +372 5333 0099

Liitu Vaikuse Kooli sõnumite listiga